Tag - commandline

Handig overzicht van de CLI functie php magento in magentoroot/bin

Handig overzicht van de CLI functie php magento in magentoroot/bin Dit bereik je door deze commando’s in te geven in Xampp voor windows, powershell of andere shell in te voeren. xxx@DESKTOP # cd C:\xampp\htdocs\magento2\bin\ xxx@DESKTOP C:\xampp\htdocs\magento2\bin # php magento   Magento 2 command line opties Magento CLI version 2.2.4 Usage: command [options] [arguments] Options: -h, –help            Display this help message -q, –quiet           Do not output any message -V, –version         Display this application version –ansi            Force ANSI output –no-ansi         Disable ANSI output -n, –no-interaction  Do not ask any interactive question -v|vv|vvv, –verbose  Increase the verbosity of messages: 1 [...]