Maximum execution time seconds exceeded xampp phpMyAdmin

Maximum execution time seconds exceeded xampp phpMyAdmin

Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in C:\xampp\phpMyAdmin\vendor\phpmyadmin\sql-parser\src\Lexer.php on line 827

Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in C:\xampp\phpMyAdmin\vendor\phpmyadmin\sql-parser\src\Lexer.php on line 392

 

OPLOSSING 1

Zoek in \xampp\php\php.ini naar max_execution_time=30  ( of andere waarde bv 300)

Vind deze

max_execution_time=30

En vervang door

max_execution_time=3000

Hierna: restart apache server !!!

Anders werken de wijzigingen (nog) niet op je localhost of server

OPLOSSING 2

I have the same error, please go to

xampp\phpMyAdmin\libraries\config.default.php

Look for : $cfg[‘ExecTimeLimit’] = 600;

You can change ‘600’ to any higher value, like ‘6000’.

Maximum execution time in seconds is (0 for no limit).

This will fix your error

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *