Author - B2Bdokter

Linux server beveiliging

    Linux server beveiliging https://medium.com/viithiisys/10-steps-to-secure-linux-server-for-production-environment-a135109a57c5 https://serverfault.com/questions/594746/how-to-stop-prevent-ssh-bruteforce https://www.howtoforge.com/tutorial/install-and-configure-csf-config-server-firewall-on-centos-7/ [captchar captcha-778 4/4]

phpinfo-soap

SOAP magento instellen

  Software voor SOAP   Magmi http://wiki.magmi.org/index.php?title=UI_Main_page_organization UI Launching Open the following URL in a browser: /your_magento_root_directory/magmi/web/magmi.php     Met deze url zie je welke magento2 soap services er zijn, gebruik je websitenaam gevolgd door: http://localhost/mage2goed/index.php/soap/default?wsdl_list=1   Issues met SOAP Als je *websitenaam*/soap/default?wsdl&services=storeGroupRepositoryV1 bezoekt zie je soms. Not allowed parameters: amp;services. Please use only wsdl and services. Problemen met soap en oplossingen. Ik heb in het .htaccess bestand de volgende lijnen geactiveerd I fixed the same issue by uncommenting this in the .htaccess   ########################################### ## uncomment next line to enable light API calls processing #RewriteRule ^api/([a-z][0-9a-z_]+)/?$ api.php?type=$1 [QSA,L] ############################################ Veranderd [...]

Handig overzicht van de CLI functie php magento in magentoroot/bin

Handig overzicht van de CLI functie php magento in magentoroot/bin Dit bereik je door deze commando’s in te geven in Xampp voor windows, powershell of andere shell in te voeren. xxx@DESKTOP # cd C:\xampp\htdocs\magento2\bin\ xxx@DESKTOP C:\xampp\htdocs\magento2\bin # php magento   Magento 2 command line opties Magento CLI version 2.2.4 Usage: command [options] [arguments] Options: -h, –help            Display this help message -q, –quiet           Do not output any message -V, –version         Display this application version –ansi            Force ANSI output –no-ansi         Disable ANSI output -n, –no-interaction  Do not ask any interactive question -v|vv|vvv, –verbose  Increase the verbosity of messages: 1 [...]

Maximum execution time seconds exceeded xampp phpMyAdmin

Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in C:\xampp\phpMyAdmin\vendor\phpmyadmin\sql-parser\src\Lexer.php on line 827 Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in C:\xampp\phpMyAdmin\vendor\phpmyadmin\sql-parser\src\Lexer.php on line 392   OPLOSSING 1 Zoek in \xampp\php\php.ini naar max_execution_time=30  ( of andere waarde bv 300) Vind deze max_execution_time=30 En vervang door max_execution_time=3000 Hierna: restart apache server !!! Anders werken de wijzigingen (nog) niet op je localhost of server OPLOSSING 2 I have the same error, please go to xampp\phpMyAdmin\libraries\config.default.php Look for : $cfg[‘ExecTimeLimit’] = 600; You can change ‘600’ to any higher value, like ‘6000’. Maximum execution time in seconds is (0 for no limit). This will [...]

MAGENTO Import error SQLSTATE[40001]: Serialization failure: 1213 Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction

MAGENTO Import error SQLSTATE[40001]: Serialization failure: 1213 Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction Begin uitvoeren van profiel, wacht a.u.b… Waarschuwing: Sluit het venster niet tijdens het importeren/exporteren van de gegevens Starting Mage_Dataflow_Model_Convert_Adapter_Io :: load Loaded successfully: “/home/viscodie/public_html/var/import/IMPORT.csv”. Starting Mage_Dataflow_Model_Convert_Parser_Csv :: parse Found 492 rows. Starting catalog/convert_adapter_productimport :: parse SQLSTATE[40001]: Serialization failure: 1213 Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction, query was: UPDATE `mage_index_process` SET `started_at` = ? WHERE (process_id=’3′) SQLSTATE[HY000]: General error: 1205 Lock wait [...]

CSF firewall Config server

CSF firewall Config server   CSF Firewall instellen met SSH Commands Command Description Example csf -s Start the firewall rules root@server[~]#csf -s csf -f Flush/Stop firewall rules (note: lfd may restart csf) root@server[~]#csf -f csf -r Restart the firewall rules root@server[~]#csf -r csf -a [IP.add.re.ss] [comment] Allow an IP and add to /etc/csf/csf.allow root@server[~]#csf -a 187.33.3.3 Home IP Address csf -tr [IP.add.re.ss] Remove an IP from the temporary IP ban or allow list. root@server[~]#csf -tr 66.192.23.1 csf -tf Flush all IPs from the temporary IP entries root@server[~]#csf -tf csf -d [IP.add.re.ss] [comment] Deny an IP and add to /etc/csf/csf.deny root@server[~]#csf -d 66.192.23.1 Blocked This Guy csf [...]

Data vergelijken met programma Winmerge

Data vergelijken met een programma

Data vergelijken met een programma Winmerge Een gratis programma waar je data mee kunt vergelijken, dus als je opzoek bent om gedeelte van je websites (bestanden) te vergelijken download dan deze software hier Screenshots Bestandsvergelijking Het bestandsvergelijkingsvenstervenster is in principe twee bestanden geopend in een editor in twee horizontale vensters. Het bewerken staat gebruikers toe om gemakkelijk kleine aanpassingen te doen zonder dat bestanden geopend moeten worden door een andere editor of ontwikkelomgeving. Open-dialoog WinMerge staat toe om paden op verschillende manieren te selecteren/openen. Een [...]