APACHE LOGBESTANDEN

how to check apache log

APACHE LOGBESTANDEN

Hoe kun je de log bestanden zien die opgeslagen worden door de apacheserver?

Locatie van error bestanden op een Centos Server

 

Meestal bevinden error meldingen oftewel error-logs op de locatie /var/log

Dit kan verschillen per besturingssysteem.

 

In ons geval (Centos) vonden we de files op ftp locatie:

/usr/local/apache/logs

Locatie

Does anyone know where file access logs are stored?

Using XAMPP Apache server on a local machine

Depending on you apache server configuration search for CustomLog directives in your Apache configuration location.

/var/log

 

OR Try /var/log/apache/access.log

OR  /var/log/apache2/access.log

 

RHEL / Red Hat / CentOS / Fedora Linux Apache access file location

/var/log/httpd/access_log