Monthly Archives - juni 2017

MAGENTO Import error SQLSTATE[40001]: Serialization failure: 1213 Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction

MAGENTO Import error SQLSTATE[40001]: Serialization failure: 1213 Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction Begin uitvoeren van profiel, wacht a.u.b… Waarschuwing: Sluit het venster niet tijdens het importeren/exporteren van de gegevens Starting Mage_Dataflow_Model_Convert_Adapter_Io :: load Loaded successfully: “/home/viscodie/public_html/var/import/IMPORT.csv”. Starting Mage_Dataflow_Model_Convert_Parser_Csv :: parse Found 492 rows. Starting catalog/convert_adapter_productimport :: parse SQLSTATE[40001]: Serialization failure: 1213 Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction, query was: UPDATE `mage_index_process` SET `started_at` = ? WHERE (process_id=’3′) SQLSTATE[HY000]: General error: 1205 Lock wait [...]

CSF firewall Config server

CSF firewall Config server   CSF Firewall instellen met SSH Commands Command Description Example csf -s Start the firewall rules root@server[~]#csf -s csf -f Flush/Stop firewall rules (note: lfd may restart csf) root@server[~]#csf -f csf -r Restart the firewall rules root@server[~]#csf -r csf -a [IP.add.re.ss] [comment] Allow an IP and add to /etc/csf/csf.allow root@server[~]#csf -a 187.33.3.3 Home IP Address csf -tr [IP.add.re.ss] Remove an IP from the temporary IP ban or allow list. root@server[~]#csf -tr 66.192.23.1 csf -tf Flush all IPs from the temporary IP entries root@server[~]#csf -tf csf -d [IP.add.re.ss] [comment] Deny an IP and add to /etc/csf/csf.deny root@server[~]#csf -d 66.192.23.1 Blocked This Guy csf [...]

Data vergelijken met programma Winmerge

Data vergelijken met een programma

Data vergelijken met een programma Winmerge Een gratis programma waar je data mee kunt vergelijken, dus als je opzoek bent om gedeelte van je websites (bestanden) te vergelijken download dan deze software hier Screenshots Bestandsvergelijking Het bestandsvergelijkingsvenstervenster is in principe twee bestanden geopend in een editor in twee horizontale vensters. Het bewerken staat gebruikers toe om gemakkelijk kleine aanpassingen te doen zonder dat bestanden geopend moeten worden door een andere editor of ontwikkelomgeving. Open-dialoog WinMerge staat toe om paden op verschillende manieren te selecteren/openen. Een [...]